Zadzwoń do nas

+48 61 655 81 66

Konferencja

„Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zarejestruj się już dziś

11 kwietnia 2019 r.,

Ataner Omega Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A

Do konferencji pozostało już tylko

Znajdź nas na:

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Konferencja, organizowana przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnikę Poznańską, jest pierwszym tak szeroko omawiającym tę kwestię wydarzeniem ogólnopolskim. Organizatorzy wspólnie z organizacjami branżowymi za istotne i aktualne, godne analiz i dyskusji uznali zmienione, w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy dotyczące regulacji przedsiębiorstw.W ramach jednodniowej konferencji analizie zostaną poddane przepisy obowiązujące ich zalety oraz wady.


Przedstawione zostaną propozycje kierunków zmian roli i funkcji regulatora. Szczególną uwagę chcemy poświęcić udziałowi regulatorów w procesie stanowienia taryf, zmianom regulaminów, a także wpływom zmian na zasady przygotowywania i stanowienia wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy działania regulatora mogą stymulować postęp techniczny, a w szczególności zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wdrażanie nowych technik i technologii.


Referaty podczas konferencji wygłoszą m.in. Joanna Kopczyńska, z-ca PGW Wody Polskie, dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Przewidujemy także panel dyskusyjny z wystąpieniami przedstawicieli kancelarii prawnych, przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz uczestników konferencji.

Program konferencji

10:30

Rejestracja uczestników + poranna kawa

11:00 - 12:15, SESJA I

11:00

Opinia nowego regulatora przedsiębiorstw wod-kan dotycząca weryfikacji wniosków taryfowych oraz projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Joanna Kopczyńska, z-ca Prezesa PGW Wody Polskie

11:25

Jak kształtowały się taryfy w oparciu o nowe prawo

Dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

11:50

Potencjalny wpływ zmian zasad regulacji przedsiębiorstw na poziom usług, opłat i zarządzanie inwestycjami związanymi z modernizacją i rozwojem systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Dr inż. Henryk Bylka; prof. dr hab. Edward Szczechowiak, Politechnika Poznańska

12:15 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 13:15, SESJA II

12:30

Problemy regulacji analizowane w ramach konferencji organizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenie regulatorów

Jędrzej Bylka, Politechnika Poznańska

12:45

Zagadnienia „sporne” w sprawach opiniowania przez Wody Polskie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Mirosław Krzyszczak, Kancelaria Prawna Krzyszczak i Wspólnicy

13:00

Zmiany w prawie - nie tylko ustawa zaopatrzeniowa

Krzysztof Sikorski, Kancelaria Prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

13:15

Pierwsze doświadczenia z PGW Wody Polskie w zakresie opłat i taryf, z uwzględnieniem procedury skrócenia czasu obowiązywania taryf

Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

13:30 - 14:30, SESJA III - Panel dyskusyjny

W dyskusji panelowej wezmą udział wybrani prelegenci oraz zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych. Wśród nich znajdą się: Stanisław Biniecki - Prezes Zarządu MWiK w Chodzieży, Paweł Chudziński - Prezes Zarządu Aquanet Poznań, Maciej Ganowicz - Prezes Zarządu PGK w Wolsztynie

14:30

Obiad

Doświadczenia z długoletniej współpracy Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi wykazują, że uwarunkowania organizacyjne i prawne związane z ich działalnością są ważnym czynnikiem kształtującym zapotrzebowanie na nowe technologie i metody zarządzania w branży.

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat taryf, jako najbardziej aktualny, może być dominującym tematem konferencji, ale istotnymi są też jego powiązania z formułowanymi w regulaminie standardami dotyczącymi poziomu świadczonych usług oraz określanymi w weryfikowanych przez władze gminy wieloletnimi planami modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Te zagadnienia włączyliśmy w zakres tematyki konferencji.

Dr inż. Henryk Bylka, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, samorządowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zasad regulacji w sektorze wod-kan.

Kalina Olejniczak, Redaktor prowadząca miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja"

Organizatorzy

Instytut Inżynierii Środowiska

Patronat honorowy

Prorektor Politechniki Poznańskiej - Prof. dr hab. inż. Jan Żurek

Patronat

Patronat medialny

Kontakt

W sprawach organizacyjnych:

Kalina Olejniczak,

tel. 784 001 824,

wodkan@abrys.pl,

konferencjataryfy.abrys.pl

W sprawach programowych:

dr Henryk Bylka,

tel. 609 044 925,

henbe@o2.pl